Komunikatë për shtyp e Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës
14 shtator 2023
Sot, më 14 shtator 2023, e enjte, në kuadër të zgjerimi të bashkëpunimit, Kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, z. Atdhe Hykolli, priti në takim përfaqësuesen e ILO-s nga zyra e Evropës Qendrore dhe Lindore, znj. Natasha Mechkaroska Simjanoska.

Në takim me përfaqësuesen e ILO-s, znj. Natasha Mechkaroska Simjanoska u bisedua rreth projektit të Be-së dhe të ILO-s – Risi në Politikat e Punësimit për të Rinjtë, dhe për rolin që mund të luajë dhe të ketë në këtë projekt BSPK.

Kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, z. Atdhe Hykolli, e informoi përfaqësuesen e ILO-s për kapacitetet profesionale të BSPK-së duke shprehë gatishmërinë e plotë të BSPK-së për të dhënë kontributin profesional në këtë projekt të rëndësishëm të BE-së dhe ILO-s në dobi të rritjes së punësimit në vendin tonë.

Kryetari i BSPK-së, z. Atdhe Hykolli, mirëpriti propozimet e përfaqësueses së ILO-s lidhur me projektin që rritë mundësitë e punësimit, dhe premtoi se BSPK do të luajë rolin e saj në këtë projekt të rëndësishëm duke ndihmuar me kapacitet e saj profesionale.

Zyra e Kryetarit të BSPK-së