Komunikatë për shtyp e Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës

Sot, më 25 shtator 2023, e hënë, në kuadër të bashkëpunimit të rregullt Kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, z. Atdhe Hykolli, u takua me Përfaqësuesit e KFOR-it, të udhëhequr nga Togeri Luca Bissetto, Komandant i Ekipit për Ndërlidhje dhe Monitorim, përgjegjës për Komunën e Prishtinës.

Kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, z. Atdhe Hykolli, në takimin e informoi Togerin Luca Bissetto dhe ekipin e tij përkitazi me aktivitetet sindikale në kuadër të BSPK-së dhe bisedoi edhe për çështje të tjera me rëndësi për mirëqenien ekonomiko e shoqërore të të punësuarve, dhe njëkohësisht falënderoi KFOR-in për gjithë angazhimin dhe përkushtimin në ruajtjen e paqes dhe të qetësisë në vendin tonë, e sidomos në përkrahjen që po ia jep BSPK-së.

Kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, z. Atdhe Hykolli, ia përcolli përfaqësuesve të KFOR-it edhe njëherësh përkushtimin e BSPK-së në drejtim të ngritjes dhe të kultivimit të bashkëpunimit të qëndrueshëm e parimor me të gjithë partnerët, qëllim ky për të ruajtur dinjitetin e të punësuarit pa e prishur rendin e qetësinë shumë të nevojshme në mjedisin tonë.

Zyra e Kryetarit të BSPK-së