Komunikatë për medie e Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës

31 maj 2024

Kryetari i Sindikatave të Pavarura të Kosovës, z. Atdhe Hykolli, është duke marrë pjesë aktive dhe duke avokuar për të drejtat e punëtorëve dhe zhvillimin e qëndrueshëm në Seminarin Trepalësh të Shkëmbimit (TES) 2024 i cili prej 29 majit është duke i zhvilluar punimet në Bruksel në bashkorganizim të Eurofound, të Cedefop, të Agjencisë Evropiane të Mjedisit (EEA), dhe të Fondacionit Evropian të Trajnimit (ETF).

Seminari Trepalësh i Shkëmbimit (TES) 2024 është fokusuar në tranzicionin e gjelbër dhe të drejtë, dhe paraqet një mundësi unike për Kosovën që të mësojë nga përvojat evropiane, të shkëmbejë ide dhe të kontribuojë në formësimin e politikave që promovojnë një tranzicion të gjelbër dhe të drejtë

Seminari Trepalësh i Shkëmbimit (TES) 2024 është një ngjarje e rëndësishme që synon rritjen e dialogut social dhe adresimin e sfidave të tranzicionit të gjelbër dhe të drejtë.

Ngjarja ka mbledhur së bashku partnerë socialë, përfaqësues të qeverive të shteteve anëtare dhe ekspertë botërorë për të diskutuar çështje kritike që lidhen me zhvillimin e qëndrueshëm, punësimin dhe aftësitë.

Seminari Trepalësh i Shkëmbimit (TES) 2024 është i rëndësishëm për Kosovën, se synon të forcojë mekanizmat e dialogut social nga të cilat mund të përfitojë Kosova gjatë rrugëtimit të saj drejt tranzicionit të gjelbër e të drejtë, ndërsa përpiqet të kalojë drejt një ekonomie më të qëndrueshme dhe më miqësore me mjedisin.

TES ofron një platformë për palët e interesuara për të shkëmbyer përvojat dhe praktikat më të mira të tranzicionit të gjelbër e të drejtë. Tranzicioni i gjelbër ndikon në aspekte të ndryshme të shoqërisë, duke përfshirë marrëdhëniet industriale, mundësitë e punësimit dhe aftësitë e fuqisë punëtore.

Partnerët socialë – si sindikatat, shoqatat e punëdhënësve dhe përfaqësuesit e qeverisë që e përbëjnë Këshillin Ekonomiko Social – e që ka kohë që nuk është konstituar – luajnë një rol vendimtar në sigurimin e një tranzicioni të gjelbër e të drejtë. Duke nxitur mësimin e ndërsjellë dhe duke stimuluar debate largpamëse, TES synon të forcojë mekanizmat e dialogut social nga të cilat mund të përfitojë Kosova.

Nëpërmjet TES-it po krijohet një bashkësi praktike nga të gjithë partnerët socialë dhe shtetet anëtare. Ky komunitet do të rrisë ndërgjegjësimin për rëndësinë e dialogut social dhe kontributin e tij në zhvillimin e qëndrueshëm.

Dhe që të arrihet kjo, Kryetari Hykolli thërret dhe pret që partneri social – Qeveria të nisë rrugëtimin drejt tranzicioinit të gjelbër dhe të drejtë duke konstituar Këshillin Ekonomiko Social, duke jetësuar Marrëveshjen e Përgjithshme Kolektive të Kosovës dhe të gjitha këto me respektim dhe me ngritje në nivelin e duhur të dialogut social i cili është më se i nevojshëm për ecje drejt proceseve demokratike e zhvillimore të Kosovës.

Zyra e Kryetarit të BSPK-së