Komunikatë për shtyp e Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës

18 korrik 2023

Sot, e martë, më 18 korrik 2023, në vazhdën e takimeve të rregullta, Kryetari i BSPK-së, z. Atdhe Hykolli bisedoi me zyrtarët e Ambasadës Amerikane në Kosovë.

Me z. Richard dhe me znj. Raba nga Ambasada Amerikane në Kosovë u bisedua rreth punës së Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës e sidomos për avokimin e BSPK-së në drejtim të shtyrjes së proceseve që ndërlidhen me projektligjet që tashmë janë në proces në Kuvendin e Kosovës e që kanë të bëjnë me ngritjen e mirëqenies ekonomike dhe sociale të të punësuarve, si ai për plotësim ndryshimin e ligjit për skemat pensionale të financuara nga shteti dhe ai për sigurimin shëndetësor.

Theks i veçantë u vu në çështjen e të drejtave dhe lirive të njeriut dhe të respektimit të tyre nga ana e punëdhënësve. Po ashtu u bisedua edhe për rastet e shkeljes së këtyre të drejtave dhe lirive nga punëdhënësit e sidomos për kushtet e punës dhe orarin e zgjatur të punës gjithandej Kosovës, si dhe për bashkëpunimin me Inspektoratin e Punës.

Zyra e Kryetarit të BSPK-së