Rrjetet

 

Rrjeti i Gruas

Ne baze te vendimeve te Keshillit Drejtues te BSPK-se te dates 7 tetor 2010, Komisioni per pergatitjen dhe organizimin e Kuvendit Zgjedhor te BSPK-se,  Me 30 nentor 2010 mbajti Kuvendit II Zgjedhor te Rrjetit te Gruas (RrG) te BSPK-se. Ne kete Kuvend Kryetare e Rrjetit te gruas u zgjodh:

Dr. Igballe Malushaj Nenkryetare Fatmire Ulaj dhe Ganimete Dumani.