BASHKIMI I SINDIKATAVE TË PAVARURA TË Kosovës

Telefoni:+383 (038) 222 859

Fjala e Kryetarit

më shumë

Statuti i BSPK-së

Stafi profesional i BSPK-së

Picture 386

Dafina Mehaj

Zyrtare per Marredhenie Nderkombetare dhe me Publikun, Master në Politikat e Punësimit dhe Globalizim, në Universitetin Global Sindikal me seli në Gjermani. Përvojë sindikale 10 vjeçare në aktivitete sindikale në rajon, Evropë dhe më gjerë. Përvojë në shkrime, hulumtime, organizime të tryezave, punëtorive, fushatave sindikale dhe implementim të projekteve.

 

230301 1364211962612 759039 n

 

Shukrije Rexhepi

Zyrtare Ligjore, Anëtare në Sekretariatin e KES dhe Koordinatore e Rrjetit të Gruas BSPK Përvojë të gjatë në hartimin e ligjeve të cilat kanë të bëjnë me çështjet e ekonomike social, mbrojtjes dhe sigurisë në punë, barazisë gjinore etj.