BASHKIMI I SINDIKATAVE TË PAVARURA TË Kosovës

Telefoni:+383 (038) 609 859

Kryetari i  i  Ri i  BSPK

243921951 2900342620218850 983154479475338149 n

 Prof.Dr. Atdhe Hykolli

Statuti i BSPK-së

Kryesinikalisti i vendit Avni Ajdini takon Kryeministrin Hardinaj

                                                    

Kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, me dt.09.10.2018, u prit në një takim nga Kryeministri i Kosovës, në të cilin takim u diskutua lidhur me finalizimin e:

  1. Marrëveshjes kolektive;
  2. Pagës minimale në vend (250 Euro);
  3. Zbritjen e pragut të njohjes së të drejtës në pension të plotë:
  • nga 15-të në 10-të apo në më pak vite ose
  • pensioni të paguhet sipas kontributeve të paguara;
  1. Rritja e koeficientit të pagesës në Ligjin e pagave në 30% për Arsimin.

Në Këtë takim Kryeministri i vendit shprehi gatishmëri për zgjedhjen e çështjeve të shprehura nga BSPK-ja dhe i njëjti deklaroj se janë të realizueshme ashtu siç deklaroj edhe z. Ajdini se format e presionit sindikal nuk do të ndalen derisa të realizohen kërkesat në fjalë.