BASHKIMI I SINDIKATAVE TË PAVARURA TË Kosovës

Telefoni:+383 (038) 222 859

Fjala e Kryetarit

më shumë

Statuti i BSPK-së

Konference e nivelit te larte për kohezionin ekonomik dhe shoqëror në Ballkanin perëndimor

Sofje

Kjo Konferencë e Ballkanit Perëndimor është planifikuar si kontribut i Samitit të Krerëve të Shteteve të BE-Ballkanit Perëndimor të programuar nga Presidenca Bullgare për t’u mbajtur më 17 maj 2018 në Sofie. Është organizuar bashkërisht nga Komiteti Ekonomik dhe Shoqëror Evropian (EESC) dhe TAIEX, me ndihmën e Presidencës Bullgare në Këshillin e BE-së dhe Këshillin Ekonomik dhe Social të Republikës së Bullgarisë.

Konferenca mbledhi përfaqësues shoqatave të punëdhënësve, sindikatave dhe shoqërive civile nga BE dhe shtetet e Ballkanit Perëndimor, si edhe përfaqësues të institucioneve, diplomatëve të BE-së, zyrtarëve të Bullgarisë dhe anëtarëve të shoqërisë së organizuar civile (përfshirë partnerët shoqërorë nga Këshilli Ekonomik dhe Shoqëror i Bullgarisë).

Rezultati i Konferencës do t’i paraqitet autoriteteve kombëtare dhe institucioneve evropiane.

Ne kete Konference te nivelit te larte nga BSPK moren pjese Avni Ajdini, kryetar i BSPK dhe Rrahman Jashari, kryetar i SBASHK. 

Sofje 1