Punëtoria "Barazia gjinore në negocimin kolektiv".
Prishtinë, 18. Shkurt 2016
Nga data 18 Shkurt deri me datën 19 Shkurt 2016 në Prishtinë u zhvilluan punimet e puntorisë me temën: "Barazia gjinore në negocimin kolektiv.
Pjesëmarrëse ishin aktiviste të ndryshme nga Federatat sindikale në kuadër të BSPK-së.
Poashtu ne kete punëtori pjesmarrës ishin edhe Znj. Olga Nicolae përfaqësusese e zyrës së ITUC/PERC në Bruksel, Z. Grigor Gradev përfaqësues i ILO-s zyra në Budapest si dhe Znj. Lindita Boshtrakaj zyra e ILO-s ne Prishtinë. Ligjëruese për pjesmarrësit në ketë punëtori ishte Profesoresha Agnieszka Giniraru.
Foto nga punëtoria

Punëtoria "Garantimi i së ardhmës për sindikalistët e rinjë".
Ohër, 29. Janar 2016
Prej datës 29 Janar deri me datën 1 Shkurt 2016 në Ohër të Maqedonisë është mbajtur punëtoria me temën "Garantimi i së ardhmës për sindikalistët e rinjë". Rrjeti i të Rinjëve i BSPK-së u përfaqësua nga Znj. Arta Sejdiu dhe Znj. Violeta Alidema. Në këtë punëtori morrën pjesë sindikalistë të rinjë nga i gjithë regjioni
.


Asambleja e III-të e përgjithshme e PERC-ut.
Prishtinë, 16. Dhjetor 2015
Prej datës 14 deri me datën 16 dhjetor 2016 është mbajtur asambleja e III-të e përgjithshme e PERC-ut në Bruksel.
Moderatorë ishte Zt. Mihail Shmakov, presidenti i PERC-t,
Luca Visentini, Sekretar i pergjitheshem i PERC-t
Jaap Wienen, ZV. President i ITUC
- Agjenda e takimit ishte kjo:
- Miratimi i protokolit te asamblese se 2-te te PERC-ut.
- Raporti i aktivitetit te PERC-ut, Luca Visentini: Anton Leppik, sekretar ekzektuiv i PERC-ut
- Rregullimet statutore te PERC-ut, Komiteti i Grave te PERC-ut
- Miratimi i dokumentit programor te PERC-ut për periudhen 2015 - 2019, Luca Visentini, Erich Fogler zv President i PERC-ut
- Zgjedhjet e Presidencës se PERC-ut, Presidentit dhe zevendës presidentëve te PERC-ut
Në punimet e kësaj asambleje BSPK-ja u pëfaqësua nga Kryetari Zt. Haxhi Arifi.

Takim pune në Universitetin BKT
Prishtinë, 10. Dhjetor 2015

Me date 10 dhjetor 2015, BSPK ishte e ftuar në një takim pune në Universitetin BKT. Tema e diskutimit ishte fenomeni i migracionit
. Qëndrimet dhe opinionin e BSPK-së në lidhje me këtë fenomen shqetësues e gjeni në nyjën më poshtë. Ky shkrim është përgaditur nga nënkryetari i BSPK-së Zt. ALush Sejdiu.
Lexo qendrimin dhe opinionin e BSPK-së

Vizita në Sindikatat dhe Qeverinë e Malit të Zi.
Prishtinë, 06. Dhjetor 2015
Me date 6 dhjetor 2015, Kryetari i BSPK-se Haxhi Arifi dhe nën Kryetari Alush Sejdiu se bashku me Ministrin Arban Abrashi dhe keshilltaren e ministrit Znj. Edita Ramadani takuan bashkarisht Konfederaten sindikale dhe Ministren e punës ne Mal te Zi Znj. Milica Kovacevic. Tema e diskutimit ishte punesimi sezonal, marreveshja per njohjen e stazhit te punes si dhe skemat sociale, databazat dhe funksionimi i tyre.

Vizitë Pensionistëve dhe hapje të vendeve të reja të punës në Pejë
Pejë, 03. Dhjetor 2015
Me datën 3 Dhjetor, Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Zt. Arban Abrashi, Kryetari i komunës se Pejës Zt. Gazmend Muhaxheri dhe Kryetari i Bashkimit te Sindikatave te Pavarura Zt. Haxhi Arifi u takuan me Pensionistët e qytetit të Pejës ku me per se afërmi u informuan për partneritetin punëdhenes-punëmarres-qeveri. Pensionistët gjithashtu u informuan nga Ministri Abrashi për ngritjen e pensioneve për kontributdhënësit që do të filloj nga Janari 2016 ku kategoria më e ulet e pensionit do të jete 160 euro kurse ajo me e larta 240 euro.
Gjithashtu ne te njejten ditë u hapen edhe 150 vende te reja pune te dy bizneseve: atë të tekstilit  "ARTATEX" 120 vende dhe te zdrukthtarisë në prodhimin e dyerve dhe dritareve "LUMI" 30 vende të reja pune.

Workshop në bashkëpunim me ILO-në.
Prishtinë, 25. Nëntor 2015
Me date 24 dhe 25 Nentor 2015 BSPK ne bashkëpunim me Organizatën ndërkombëtare të punës ILO, mbajti punetori me kryetarët e degëve te BSPK-se. Prezente në punetori ishte edhe Lindita Boshtrakaj perfaqësuese e zyrës së ILO në Prishtinë, kurse ligjëruese për dy dite rradhazi ishte përfaqesuesja e zyres së ILO nga Budapesti Zn. Agnieshka Gumarom. Punimet e kesaj punetorie u zhvilluan gjithashtu edhe në grupe punuese per marrëveshjen kolektive në nivel nacional.

Kuvendi zgjedhor i Sindikatës së KEK-ut
Prishtinë, 19. Nëntor 2015
Me date 18 nentor 2015 në ambientet e Hotel Grandit në Prishtinë u mbajt kuvendi zgjedhor i sindikates se Re të KEK-ut. Në këtë Kuvend u zgjodhën organet udhëheqëse të kësaj Sindikate si dhe u zgjodh me vota unanime kryetari i ri z. Xhemajl Gashi.

 

 

Takimi me delegacionin e Federatës Sindikale të Elektrokosovës
Prishtinë, 13. Nëntor 2015
Me date 13.11.2015 BSPK priti në një takim delegacionin e Federates Sindikale te Elektrokosovës, Kryetarin dhe Kryesinë e porsazgjedhur në këtë Federate. Ne takim u njoftuan me për së afërmi me situaten momentale në këtë Federate dhe problemet e tyre aktuale me punedhënësin, sidomos brenge e tyre ishte mos implementimi i Marreveshjes Kolektive ne nivel nacional dhe çeshtje tjera. Gjithashtu BSPK e informoj Kryetarin dhe Kryesinë për punën, rezultatet e BSPK-se gjerë me tani. Te dy palet shprehen kënaqësine pë nje bashkëpunim edhe më të mirë në të ardhmën. BSPK u zotua se do të punojë që ato ato kërkesa të diskutohen në nivel më të lartë dhe do të angazhohet që ato të realizohen.


 

Konferenca Rajonale Tripalëshe e nivelit të lartë
Prishtinë, 09. Nëntor 2015
Prej datës 08 deri me datën 10 Nëntor 2015 në Sarajevë u mbajt Konferenca Rajonale Tripalëshe e nivelit të lartë me temën: “Situata aktuale dhe sfidat strategjike të politikave të taksimit, ekonomisë informale dhe korrupsionit në Ballkanin Perëndimor“

Në nyjet më poshtë mund të shikoni agjendën e kësaj konference si dhe fjalimin e kryetarit të BSPK-së që edhe ishte drejtues i kësaj konference në ditën e parë të punimeve.

Agjenda e Konferencës

Lexo Fjalimin

 

 

Manifestimi i 40 vjetorit të Konfederatës turke HAKISH
Prishtinë, 27. Tetor 2015
Prej datës 22 deri me datën 25 Tetor 2015 në Ankara të Turqisë u mbajt Kongresi i 3-të i Konfederatës Sindikale të Turqisë HAKISH. Në këtë kongres njëkohësisht u festua edhe përvetori i 40të i themelimit të HAKISH.

BSPK-ja në këtë kongres u përfaqësua nga kryetari Haxhi Arifi

 

 


Këshilli Paneuropian i PERC
Prishtinë, 26. Tetor 2015
Nga data 19 e deri me datën 21 tetor 2015 në Tbilisi të Gjerogjisë u zhvilluan punimet e Këshillit Paneuropian të PERC-ut. Në këtë takim njëkohësisht u mbajt edhe shkolla verore e 8të me rradhë.

Në punimet e këtij këshilli morrën pjesë kryetari i PERC z. Mihajl Shmakov, Zv. Sekretari i ITUC z. Jap Vienen, Sekretari i përgjithshëm i ETUC z. Luca Vinsentini, Këshilltari i ETUC z. Josef Niemens si dhe 45 kryetarët e Konfederatave anëtarë ndër të cilat edhe Kryetari i BSPK-së z. HAxhi Arifi.

Temat e punimeve në këtë këshill ishin "Orientimi i politikave dhe profilit operacional të PERC për përiudhën 2015-2019" si dhe shqyrtimi i propozimeve për kryetarin dhe zv.kryetarin e PERC që do të zgjedhen në muajin dhjetor të këtij viti.

 


Vizita studimore në Çeki.
Prishtinë, 25. Tetor 2015

BSPK-ja prej datës 13-18.10.2015, me financimin e (IKS-it Iniciativa Kosovovare për Stabilitet) zhvilloi një vizitë Studimore në Republikën e Ҫekisë. Delegacionin e BSPK-së e përbënin 10(dhjetë) Kryetar të Federatave, Udhëheqja dhe stafi i BSPK-ës.Vizita në Ҫeki ishte një rastë i mirë për shkëmbimin e përvojave por mbi të gjitha ishte një mundësi shumë e mirë për vurjen e kontakteve për bashkëpunim në të ardhmen mes sindikalistëve të Ҫekisë dhe të Kosovës.Ndihmesë të vaçant na ka ofruar, Ambasada e Republikës së Kosovës në Ҫeki, ku Ambasadorja znj.Ariana Zherka Hoxha na ka vënë në dispozicion gjatë tërë vizitës sonë stafin e Ambasadës, çka ka bërë që vizita jonë të jetë efektive dhe në nivel të lartë, për këtë i jemi shumë mirënjohës Zonjës Ambasadore dhe tërë stafit të Ambasadës sonë në Ҫeki.

Lexo raportin në tërësi

 

 

Tryeza e organizuar nga Banka Botërore
Prishtinë, 10. Tetor 2015

Përfaqesues të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës me datë 07.10.2015 morën pjesë në Tryezën e Organizuar nga Banka Botërore lidhur me Pushimin e Lehonisë dhe gjendjen në tregun e punës për grate në Kosovë.

Raportin e lidhur me pushimin e Lehonisë të punuar nga përfaqësuesit e Bankës Botërore nën udhëheqjen e Maria E. Davallos dhe Ana Maria Munoz, direkt nga Washingtoni, përmes ekranit e prezantoi Maria E Davelos. Sipas këtij Raporti përfshirja e grave në tregun e punës në Kosovë është shumë e ulët. Vetëm 12,5% e grave të moshës së punës janë të punësuara krahasuar me 41.3% e meshkujve. Sipas këtij Raporti një ndër faktorët relevant që ndikon në punësimin e femrës në një shkalllë aq të ulët është kohëzgjatja shumë e madhe e pushimit të lehonisë e paraparë me Ligjin e Punës së Kosovës. Pjesëmarrësit e këtij takimi,  e sidomos Bashkimi i Sindikatave të Pvarura të Kosovës, grate deputete, Qendra për studime të Barazisë Gjinore, përfaqësusit e Bankave në Kosovë e përfaqësuesit e Odës Ekonomike në Kosovë nuk u pajtuan me këtë raport dhe me atë se kohëzgjatja e pushimit të lehonisë është pengesë për punësimin e grave. Sipas pjesëmarrësve, në mos punësimin e grave në rradhë të parë është duke ndikuar zhvillimi teper i ulët Ekonomik, inspektoriati i punës, moszbatimi i ligjeve, mungesa e qerdheve për kujdesjen e fëmjëve, në përgjthësi mundesia e kushteve optimale për sigurinë dhe kujdesjen e fëmijës.

Sh.Rexhepi BSPK

 

Trajnim me ILO dhe BSPK
Prishtinë, 23. Shtator 2015

Me datë 23 shkurt 2015, BSPK-mori pjesë në trajnimin e Organizuar nga ILO që u zhvillua në Prishtinë.Temat e këtij trajnimi ishtin: Trajnimi mbi lidershipin, planifikimin, menagjimin, avokimin, negociatat dhe ofrimin e shërbimeve. Qëllimi i këtij trajnimi kishte ndër të tjera edhe: Avansimin e BSPK-ës, Përmirsimi e gjendjes, ngritjen e kapaciteteve sindikale, inkorporimin në legjislacion të standardeve të ILO-s.

Në këtë trajnim morrën pjesë dhe u trajnuan kryetarët e federatave Sindikale të BSPK-ës. Trajnues për temat e cekura më lartë ishte Ovidio Jurca, Specialist i lartë për aktivitete me punëtorë.

 

Punëtoria e përfaqësuesve të Qeverisë dhe organizatave të pünëdhënësve dhe punëmarrësve
Tiranë, 15. Qërshor 2015

Përfaqësues të Qeverisë së Republikës së Kosovës, Organizatave të Punëdhënësve(OEK dhe AKB) dhe Punëmarrësve(BSPK), organizuar nga Ministria e Punës dhe Mirëqenjës Sociale, të mbështetur nga Iniciativa Kosovare për Stabilitet(IKS), në kuadër të projektit”Mbështetje për Ministrinë e Punës dhe Mirëqenjës Sociale në rishikimin dhe amandamentimin e legjislacionit lidhur me punën dhe dialogun social”, të financuar nga ambasada britaneze, lidhur me Projektligjin për plotësim, ndryshimin e Ligjit Nr.04/L-008, për KES-in,si dhe takimin e radhës së KES-it, në Tiranë prej datës 15-17 Shtator u mbajt punëtori dhe takimi i radhës së KES-it.

Në punëtori dhe në takimin e KES-it nga BSPK-ja morrën pjesë:Haxhi Arifi, Alush Sejdiu , Asllan Rusinovci, Fehmi Pajaziti dhe Shukrije Rexhepi.Tema për punëtorinë ishte: Shqyrtimi i propozimeve nga ana e palëve të ineresit për plotësim-ndryshimin e Ligjit mbi KES-in.Pas një debati të gjërë nga të gjitha palët pjesëmarrës në punëtori, u inkorporuan plotësim-ndryshimet në ligjin mbi KES-in,MPMS-le do të sjell draftligjin me plotësim-ndryshimet, ku pastaj do të debatohet mes partnerëve social dhe do të dal verzioni përfundimtar i Ligjit mbi KES-in, me plotësim-ndryshime.Në ditën e dytë, u mbajt takimi i rregullt i KES-it, ku tem bosht ishte Implementimi i Ligjit të Punës dhe adresimi i informalitetit.

 

Delegacioni i KES-it në Konferencën vjetore të ILO-së
Prishtinë, 10. Qërshor 2015

Një delegacion i përbërë nga anëtarët e Këshillit Ekonomiko Social (KES), morën pjesë në punimet e Konferencës vjetore të 104-të të ILO-së. Kjo konferencë u zhvillua nga data 6 deri me datën 9 Qërshor në Gjenevë të Zvicrës. BSPK-ja në këtë Konferencë u përfaqësua nga Kryetari Haxhi Arifi.

 

FSPE në Kongresin e III-të Botëror të Sindikatave Elektrike
Prishtinë, 09. Qërshor 2015

Fedarata e Sindikatave te Pavarura Elektrokosova - FSPE,  është anëtare e rrjetit te Sindikatave Elektrike Botërore "Fuqia Globale Sindikale". Me datën 18 - 19 Maj 2015, është mbajtur Kongresi i tretë Botëror  në Sidnej të Australisë ku kanë qenë të ftuara të gjitha Sindikatet anëtare,  në mesin e të cilave edhe BSPK-ja ku ne emer te sajë mori pjesë FSPE nga Kosova. Në Kongres nga FSPE kemi marrur pjesë dy përfaqësues : Fehmi Pajaziti dhe Hajriz Shabani.

Lexo raportin në tërësi


Lexo intervistën në tërësi

 

Thellohet bashkëpunimi me Sindikatat e Shqiperis dhe Turqisë
Prishtinë, 28. Maj 2015

Në saje të bashkëpunimit të mirë mes BSPK-së dhe BSPSH-së, pas bisedimeve që u zhvilluan me Sindikatën më të madhe në Turqi HAK-iş, u dakordua që të thellohet bashkëpunimi ndërsindikal mes këtyre vendeve, rol të madh në këtë iniciativë pati BSPSH-ja.
Pas hartimit të programit dhe caktimit të delegacioneve nga BSPSH-ja dhe BSPK-ja, HAK-iş mori përsipër organizimin e vizitës të këtyre delegacioneve në Turqi.

Lexo raportin në tërësi

 

Urime Festa e 1. Majit
Prishtinë, 30. Prill 2015

BSPK-ja ju uron 1. Majin të gjithë punëtorëve në Kosovë. Duke punuar pa ndalë drejt mbrojtjes dhe avansimit të të drejtave të punëtorëve në Kosovë, BSPK-ja shpreson të krijohen kushte për hapjen e vendeve të punës si dhe respektimin dhe zbatimit të marrëveshjeve mes BSPK-së dhe qeverisë së Kosovës. Këto marrëveshje i gjeni të spjeguara shkurtimisht me klikimin në fotografinë në anën e majtë. Urime 1. Maji, dita e punëtorëve.

 

 

Vizita studimore e KES-it në Holandë
Prishtinë, 30. Prill 2015

Organizuar nga Kompania Përkrahje Partnerëve Social(IKS), prej datës 27-30 Prill 2015 u zhvillua një vizitë Studimore e Këshillit Ekonomiko-Social të Kosovës në Holandë, kërkesë kjo e kahmotshme e KES-it.

Lexo raportin në tërësi

 

BSPSH viziton BSPK-në
Prishtinë, 17. Mars 2015

Takimi ne mes te BSPK-se dhe BSPSH-se ne Prishtine  me date 17 Mars 2015: Kryetari i BSPSH-se Zt. Gezim Kalaja se bashku me bashkepunetore vizitoje BSPK-ne ku u prit nga Kryetari dhe udheheqja e BSPK-se. U diskutua rreth marrëveshjes të një projekti të mundshëm të Konfederates turke HAKIS i cili do të filloj në muajin Maj 2015 në Ankara, ku të tri Konfederatat do të marrin pjesë me nga 15 anëtar.

 

Komiteti i 9-të ekzekutiv i PERC
Prishtinë, 11. Mars 2015

Me datën 8-10 Mars 2015 në Bruksel u zhvilluan punimet e Komitetit të 9-të ekzekutiv të PERC. Tema e kësaj rradhe ishte "Programi i aktiviteteve Mars 2015 - 2016". Pjesëmarres në këtë takim ishin perfaqesues nga 61 shtete te botes. Kosova në këtë takim u përfaqësua me delegacionin e BSPK-së nga kryetari i BSPK-së Haxhi Arifi.

 

 

KES - Këshilli Ekonomiko Social

Prishtinë, 28. Shkurt 2015

Me 27 dhe 28 Shkurt ne Durrës u mbajt punëtoria për planifikimin afatmesëm dhe afatgjatë i strategjisë së KES-it. U raportua nga perfaqësues të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale për punën e Komisionit trepalesh mbi marrëveshjen e përgjithshme kolektive, gjithashtu pati edhe punë në grupe me temën e lartëpërmendur.

 

 

Komunikatë për Medie

Prishtinë, 28. Shkurt 2015

Në Prishtinë dje u mbajtën punimet e tryezës nacionale për "Ekonomi Joformale, Sistem të Taksave dhe Korrupsion" në Republikën e Kosovës. BSPK-ja ndodhet në vitin e tretë dhe përfundimtar të implementimit të projektit mbi "Sistemin e taksave, Ekonominë Joformale dhe Korrupsionin", projekt ky i shtrirë në disa shtete të Ballkanit Përendimor. Ky projekt është financuar nga Qeveria Norvegjeze dhe është i vetmi projekt i cili ka përkrahë sindikatat nga shtetet e ballkanit përendimor në fushat e përmendura më lartë.
Më poshtë mund të shikoni reportazhin e RTV 21 rreth kësaj tryeze.

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Takimi me Sindikatat e Minatorëve
Prishtinë, Shkurt 2015

Takim me tri Sindikatat dhe Kryetarët e sindikatave të minatorëve në minierat Stanterg Nezir Behrami, Goleshit dhe Artanes. Bashkarisht u dakorduam qe brenda muajit Maj 2015 ose në javën e parë të muajit Qërshor të mbahet nje Kongres i perbashket i Minatoreve ku BSPK-ja dhe BSPSH-ja do te ndihmojne ne mbajtjen e ketij Kongresi me qellim unifikimin e te gjithe Minatoreve te Kosoves.

 

Kongresi i 4-të i Konfederatës së Sindikatave të Administratës së Turqisë
Prishtinë, 20. Shkurt 2015

Me datën 19 Shkurt 2015 u mbajtën punimet e Kongresit të katërt te Konfederatës së Sindikatave të Administratës së Turqisë BEN-BIR-SEN. Kosova në këtë takim u përfaqësua me delegacionin e BSPK-së nga kryetari i BSPK-së Haxhi Arifi dhe Dafina Mehaj. Pos ceremonise se kongresit ky kryetari i BSPK-se pati nje fjalim rasti dhe u takua me kryetarin e kësaj Konfederate dhe kryetarët e disa federatave me të cilët u diskutua për bashkëpunim të një rrjeti global të përbashkët të këtyre sindikatave. 

 

 

ITUC/PERC Parapërgaditja për mbledhjen e ILO-s
Prishtinë, 16. Shkurt 2015

Me datën 16 dhe 17 Shkurt 2015 në Sofie/ Bullgari - nën patronatin e ITUC/PERC u zhvilluan punimet e takimit në nivelin regjional për parapërgaditjen e mbledhjes së ILO-s. Tema e këtij takimi ishte: Tranzicioni nga Ekonomia Jo-Formale. Kosova në këtë takim u përfaqësua nga Kryetari i BSPK-së Haxhi Arifi. Ndërsa me datën 18 Shkurt u festua 25 vjetori i themelimit të konfederates bullgare CITUB.

 

 

Komunikatë për Medie

Prishtinë, 22. Janar 2015

Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës, ka marrë përkrahje edhe nga Ministri i Infrastrukturës, Lutfi Zharku, për të drejtat e punëtorëve.Haxhi Arifi, kryetar i BSPK-së, i ka thënë ministrit të Infrastrukturës Lutfi Zharkut, se BSPK planifikon që të bëhet një marrëveshje sektoriale në përputhjen me marrëveshjen kolektive me të cilën do të mbrohen të drejtat e punëtorëve të sektorit të telekomunikimit dhe infrastrukturës.
Në takim ministri Zharku dhe mysafirët e tij zhvilluan një bisedë lidhur me çështjet që janë në interes të të dy palëve. Haxhi Arifi e informoi ministrin Zharku lidhur me aktivitetet e BSPK-së. Arifi tha se BSPK planifikon që të bëhet një marrëveshje sektoriale në përputhjen me marrëveshjen kolektive me të cilën do të mbrohen të drejtat e punëtorëve të sektorit të telekomunikimit dhe infrastrukturës.

Ministri Zharku tha se Ministria e Infrastrukturës do t’i përkrahë aktivitetet e BSPK-së, veçmas ato në fushën e infrastrukturës, hekurudhave.

 

Komunikatë për Medie

Prishtinë, 14. Janar 2015

Në vijim do të paraqesim disa nga aktivitetet tona, të cilat kanë qenë të ngjeshura pas konstituimit të institucioneve të Republikës së Kosovë.
Gjatë kësaj periudhe janë zhvilluar takime të shumta me udhëheqësit e institucioneve. Qëllimi i takimeve ka qenë njohja me udhëheqësit e rinjë të institucioneve, ku ne shpalosëm rolin e BSPK-së në proceset e shoqërisë Kosovare, aktivitete saj dhe nevojën për bashkëpunim.
Lexo komunikatën në tërësi

 

Ministri Abrashi takoi kryetarin e BSPK-së
Prishtinë, 13. Janar 2015

Në ambientet e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale u zhvillua një takim njoftues në mes të ministrit të kësaj ministrie, z. Arban Abrashit, kryetarit të BSPK-së, z.  Haxhi Arifi dhe nënkryetarit të BSPK-së z. Alush Sejdiu.
Kryetari i BSPK-së, z. Haxhi Arifi uroi ministrin Abrashi për emërimin e tij, duke theksuar se edhe më tutje do të vazhdojnë të kënë bashkëpunim me Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale. Ndërsa, ministri Abrashi falenderoi të pranishmit për vizitën dhe u zotua se menjëherë do të fillojë të punojë për të ndihmuar në krijimin e vendeve të punës dhe në zhvillimin e programeve aftësuese të punësimit.

 

Ministri i Bujqësisë Memli Krasniqi priti kreun e BSPK-së

Prishtinë, 9. Janar 2015

Ministri i Bujqësisë Memli Krasniqi priti kreun e BSPK-së Haxhi Arifi. Gjatë këtij takimi u tha se të gjithë mekanizmat sindikal në bujqësi që janë edhe të përfaqësuar nga Bashkimi i Sindikatave të Kosovës, do të jenë partner të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural në realizimin e programit të kësaj ministrie për bujqësi. Kështu është shprehur ministri i Bujqësisë, Memli Krasniqi, gjatë një takimi me kreun e BSPK-së, Haxhi Arifin, të cilit i premtoi bashkëpunim në mënyrë që shoqatat sindikale të bujqve do të jenë gjithmonë nga partnerët kryesorë.

“Për ne është me rëndësi që në çdo proces të punojmë bashkë në mënyrë që edhe rezultatet do të jenë më të mira”, tha ministri Krasniqi. Ai i njoftoi drejtuesit e BSPK-së me planin për këtë vit, duke theksuar se me mbështetjen e MBPZhR-së për bujqësinë do të krijohen më shumë mundësi të zhvillimit ekonomik dhe punësimit.

Kryetari i BSPK-së, Haxhi Arifi i uroi ministrit Krasniqi për detyrën dhe suksese në realizimin e programit. Arifi premtoi bashkëpunim në çdo hap në mënyrë që të ketë sa më shumë rezultate.Arkiva 2014/2013

 

 

BSPK

  • BSPK-ja është Konfederata Sindikale e vetme në Kosovë e antarësuar në Konfederaten e Sindikatave të lira Botërore ITUC me seli në Bruksel si dhe vëzhguese në Konfederatën sindikale Europiane ETUC me seli në Bruksel.
    Kliko në nyjet më poshtë për të vizituar web-faqet e këtyre organizatave.


Kyqja në E-Mail për stafin e BSPK-së.

fgbutton