Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës përmbylli fazën e zgjedhjeve

Prishtinë, 29.10.2017


 

Në ambientin e Hotel Grandit në Prishtinë u konstitua Këshilli Drejtues i BSPK-së dhe u zgjodhën nënkryetarët e BSPK-së si dhe u bë pranimi i dy federatave sindikale.

Në Prishtinë, 28.10.2017, nën udhëheqjen e Kryetarit të BSPK-së AvniAjdini, u konstitua Këshilli Drejturs i BSPK-së si dhe u bë verifikimi i mandati i 72 anëtareve  të Këshillit Drejtues që përfaqësojnë 14 federatat/sindikatat për anëtarë të BSPK-së.

 Këshillit Drejtues të BSPK-së, vazhdoj punimet sipas rendit të ditës ku u shqyrtuan edhe kërkesat e Federata Sindikale e Shëndetësisësë Kosovës si dhe e Sindikatës së Policisë së Kosovës, drejtuar BSPK-së, sipas së cilave, të njëjtat kërkojnë për tu rikthyer përsëri në Bashkimin e Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Këto kërkesa u aprovuan nga të pranishmit, dhe nga sot këto dy federata janë anëtarë të barabarta në  BSPK-sëme ç’rast iu shtuan mbi 15.000 anëtar.

Në këtë takim u zgjodhënnënkryetaret e BSPK-së, Dr. Atdhe Hykolli, nga Sindikata e Arsimit Shkencës dhe Kulturës (SBASHK) dheMr.LeonoraLokaj, nga Sindikata e Doganave të Kosovës.

Gjithashtu në këtë mbledhje Kryetari i Këshillit Drejtues u rizgjodh z.Asllan Rusinovci nga Sindikata e Judikaturës dhe dy nënkryetaret e  Këshillit Drejtues u zgjodhën znj. Valbona Shehu, nga FSPSHPK-së  dhe Abedin Haxhiu, nga Sindikata e Feronikeli.

Kryetari iBSPK-së z.AvniHajdini,u zotua para Këshillit Drejtues se unë si Kryetar dhe BSPK-ja nën udhëheqjen time, do të jetë Konfederata e Unitetit, e cila do ta ketëderën hapur për të gjitha Federatat/Sindikatat e vendit, të cilat pretendojnë të jenë pjesë e BSPK-së, konformëtë drejtave dhe detyrimeve që dalin nga Ligji për Organizimin Sindikal, dhe Statuti i BSPK-së dhe aktet tjera në fuqi.

Konfederata sindikale “Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës” sot, më shumë se kurrë po pasqyron Unitetin e të gjitha Organizatave Sindikale në vend, të bashkuara vullnetarisht me  të vetmin qëllim, për realizimin dhe mbrojtjene interesave të anëtarëve sindikal dhe punëtorëvenëvendin tonë.

 

Ajdini: BSPK-ja do të jetë zë i fuqishëm i minatorëve

Mitrovicë, 17.10.2017

Në përpjekje për të krijuar një frymë të re pune dhe me qëllim të forcimit të unitetit dhe zërit sindikal, kryetari i ri i BSPK-së Avni Hajdini është takuar me kryesinë e Sindikatës së Minatorëve të Trepçës në Stan Terg.

Kryetari Hajdini ka apeluar që minatorët të  shtojnë unitetin sindikal  dhe bashkë me federatat tjera ta shtrijnë aktivitetin e tyre  në BSPK  për të kontribuar  kështu në krijimin e një fryme  të re dhe të bëhen bashkërisht  zë i fuqishëm sindikal në Kosovë me qëllim që të mbrohen kërkesat e drejta e legjitime të minatorëve dhe të punësuarve të tjerë në sektorin  publik dhe atë privat.

Në këtë takim  në formë të bashkëbisedës janë shtruar shumë çështje  dhe janë rikujtuar  sfidat dhe shqetësimet  e kësaj shtrese  që ka një të kaluar  heroike dhe që me përkushtim e sakrifica vazhdon të punojë  në shërbim të atdheut.  Në këtë takim është rikujtuar kërkesa që Trepça as  sot e as kurrë nuk  duhet të privatizohet .  Është kërkuara angazhim për ligjin e pensioneve  dhe pensioneve të  plota, ligjin  për sigurimet shëndetësore  dhe  shumë çështje e kërkesa legjitime të minatorëve.

Kryetari i Sindikatës së Minatorëve të Trepçës  Shyqiri Sadiku bashkë me kryesinë e kësaj Federate  ka falënderuar kryetarin e BSPK-së , Hajdini për vizitën dhe ka shprehur gjithë sfidat , shqetësimet dhe  kërkesat legjitime të heronjve  të nëntokës së Kosovës.

Ishte mendim i përbashkët se  këto kërkesa legjitime mund të realizohen më lehtë me një angazhim të përbashkët dhe  me bashkimin e aktivitetit dhe zërit sindikal.

Kryetari i ri i BSPK-së , Avni Hajdini me bashkëpunëtorët do të vizitojë edhe federatat tjera sindikale  për të dëgjuar nga a afër  për sfidat  në sektorin privat dhe atë publik.

 

 

Avni Ajdini zgjedhet kryetari i ri i BSPK-s

Prishtinë, 29 Shtator 2017

Siq e dini BSPK e ka mbajtur Kongresin e VII zgjedhor me datën 29 shtator 2017 në Prishtinë. Kongresi u mbajt në prani të 164 delegatëve nga federatat e BSPK si dhe në prani të musafirëve vendor dhe ndërkombëtar nga rajoni, Evropa dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Përpos musafirëve që ishin prezent nga sindikatat e Shqipërisë BSPSH, Maqedonisë UNASM, Turqisë HAK-IS dhe TOYLESI, nga AFL-CIO zyra në Beograd, Kongresin e përshëndetën edhe përfaqësues të Sindikatave Botërore ITUC, me seli në Bruksel, CITUB Bullgari, FES etj. 
Kongresin e nderoi me pjesëmarrjen e tij edhe ministri i  ri i  Punës dhe Miëqenies Sociale z. Skender Reçica, z. Agim Shahini nga AKB, z. Basri Ibrahimi nga Inspektorati i  Punës, ku letër përshëndetëse dërgoi edhe z. Hajrullah Gorani ish presidenti i  parë i  BSPK.
Sipas raportit të Komisionit zgjedhor të BSPK nga 164 delegat prezent në Kongresin e BSPK votuan 161 delegat. Komisioni konstatoi se me 108 vota pro kryetar i ri i  BSPK u zgjodh Avni Ajdini, në një mandatë prej 4 vitesh. 


Punëtoria me temën "Siguria dhe shëndeti në punë"

Prizren, 6 Korrik 2017
Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës në kuadrin e aktiviteteve të parapara në projektin e financuar nga MPMS-le,organizoi Punëtorinë me Temën: Siguria dhe Shëndeti në Punë. Objektiva e Përgjithshme e Aktivitetit (fushatës) mbi Sigurinë në Shëndetin në Punë është promovimi dhe vetëdijësimi i shoqërisë kosovare mbi legjislacionin rreth sigurisë dhe shëndetit në punë si dhe kushteve e raporteve tjera të punës me impaktin pozitiv në punësim.
Raporti nga punetoria

 

Takimi i Komitetit Ekzekutiv të PERC-ut

Bruksel, 18 Prill 2017
Me datën 18 deri me 20 Prill 2017 në Bruksel do të zhvillohen punimet e Komitetit ekzekutiv të PERC-ut. Ky takim i nivelit të lartë të përfaqësueseve të Sindikatave anëtare nga evropa dhe bota do të shtjellojë tema të ndryshme. BSPK-ja në këtë takim në Bruksel do të përfaqësohet nga Kryetari Haxhi Arifi.

Takim mes BSPK-së dhe Kryeministrit Mustafa

Prishtinë, 12 Prill 2017
Me datën 12 Prill 2017 një delegacion i gjërë i BSPK-së i prirë nga Kryetari Haxhi Arifi dhe kryetarët e Sindikatave anëtare të BSPK-së zhvilloj në një takim punues te Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa. Në takim, ku ishin të pranishëm edhe ministri i Financave, Avdullah Hoti dhe ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale, Arban Abrashi, u diskutua gjerësisht për avancimin e mëtejmë të gjendjes së gjithanshme të punëtorëve, si dhe për adresimin e sfidave dhe kërkesave konkrete të tyre. Në këtë takim u diskutua për implementimin e tërësishëm të Marrëveshjes kolektive, unifikimin e pagës minimale, implementimin e ligjeve në sektorin privat dhe zgjedhjes për përvojën e punëtorëve që punuan në vitet e 90-ta. Më tej Kryetari Arifi ka kërkuar edhe ngritjen e pagave dhe shqyrtimin e çështjes së kategorizimit të pagës minimale. Sa i përket kësaj kategorizimit të pagës minimale u arrit pajtimi edhe me Kryeministrin Mustafa i cili theksoi se nuk duhet të kemi dy paga minimala të bazuara në moshë por vetëm një pagë prej 170 Euro dhe pas llogaritjes së mekanizmave të pagës minimale do të shikohet se a ka mundësi lëvizjeje sa i përket ngritjes së kësaj page.
Kryetari Arifi i adresoj edhe çështja e papunësisë, problemet që ka KEDS-i, por edhe për sektorin privat që është gjenerator i vendeve të punës. Ai kërkoj që Marrëveshja Kolektive dhe ligjet që janë obligative për dy sektorët, sektorin publik dhe atë privat, sidomos Ligji mbi organizimin sindikal, ku ne kemi vështirësi të madhe në sektorin privat që ta implementojmë këtë ligj, për shkak se hasim në vështirësi tek punëdhënësit dhe besoj se në të ardhmen do të jetë një kahje tjetër me atë që biseduam me kryeministrin dhe ministrat që janë këtu.

Shpallje për punë

Prishtinë, 28 Mars 2017
Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës Shpallë këto vende të lira të punës : 1) ZYRTAR PËR OPERATIVË FINANCIARE TË BSPK- me kontratë me periudhë të caktuar të punës - një vit 2) ZYRTARË/E PËR STATISTIKË DHE QËSHTJE EKONOMIKE TË BSPK-ës- me kontratë me periudhë të caktuar të punës- një vit 3) PUNËTORË/E PËR MIRËMBAJTJEN E PASTËRTIS DHE HIGJIENËS NË BSPK- me kontratë për punë dhe detyra specifike. Për informata më të hollësishme kliko në nyjën më poshtë. Shpallja për punë

 

Tubimi zgjedhor ne Pejë

Prishtinë, 24 Mars 2017
Me datën 23 Mars 2017 në Pejë u zhvilluan punimet zgjedhore të Shoqatës Sindikale të Kuvendit Komunal. Në këtë tubim morri pjesë edhe kryetari i BSPK-së Haxhi Arifi.

Thirrje për grevë paralajmëruese me 14.03.2017

Prishtinë, 13 Mars 2017
Meqë ish- Kryeministri Ramush Haradinaj është shpallur dy here i pafajshëm nga Gjykata ndërkombëtare në Hagë, konsiderojmë se ndalimi i tij në Francë është plotësisht i padrejtë. Barazimi i agresorit me viktimën është akt i shëmtimit të drejtësisë. Madje në rastin Haradinaj e kemi edhe ndërrimin e rrolit. Serbia e luan rolin e viktimës edhe pse botërisht dihet se kush ishte shkaktar i luftës në trojet e ish Jugosllavisë. Pra ndalimi i ish Kryeministrit Ramush Haradinaj në Francë me iniciativën e Serbisë, është në kundërshtim me të gjitha vendimet e nxjerra për të nga Gjykata ndërkombëtare në Hagë. Marrja në konsiderim e fletë arresteve të kryekriminelit të luftës Slobodan Milosheviçit, nuk i bën nderë shtetit francez. Për ne në Kosovë, Ramush Haradinaj është një hero i gjallë i cili i doli zot atdheut, andaj me këtë rast i drejtohemi punëtorisë kosovare që me datën 14.03.2017, prej orës 11:30 e deri në ora 12:00, të mbajnë grevë paralajmëruese nëpër vendet e punës, në përkrahje për lirimin sa më të shpejt të tij nga Gjykata franceze.


8 Marsi: Marshojmë, S'Festojmë.

Prishtinë, 13 Mars 2017
Me datën 8 mars 2017 në manifestin e organizuar nga organizatat e shoqërisë civile në Prishtinë me slloganin: Marshojmë, S'Festojmë. Rrjeti i Grave të BSPK për Ditës Ndërkombëtare të Gruas kërkon: Demokraci dhe barazi në punë; Demokraci dhe barazi në shtet; Demokraci dhe barazi në familje; Duam Punësim; Duam Sigurim Shëndetësor; Duam kontratë dhe page dinjitoze; Duam pensione më të larta; Duam që puna e shtëpisë të vlerësohet; Duam që puna e fëmijëve të ndalet; Duam punë, jo ngacmim;

 

Nënshkruhet Memorandum Mirëkuptimi mes BSPK-së dhe SBASHK-ut.

Prishtinë, 12 Shkurt 2017
Me datën 27.Janar 2017 në Prishtinë u nënshkrua Memorandumi i Mirëkuptimit mes BSPK-së dhe SBASHK-ut. Kjo marrëveshje erdhi si rezultat i bisedimeve të përfaqësuesve të BSPK-së dhe SBASHK-ut dhe u nënshkrua nga z. HAxhi Arifi dhe z.Rrahman Jahsharaj.Tekstin e plotë të Memorandumit e gjeni në nyjën më poshtë.
Memorandumi

 

 

Raporti rreth aktiviteteve të BSPK-së për vitin 2016.

Prishtinë, 23, Dhjetor 2016
Në nyjën më poshtë mund të gjeni raportin e detajuar të aktiviteteve të BSPK-së për vitin që po e lëmë pas.
Raporti
 

Simpoziumi Internacional i Bashkimit të Sindikatave të Punëtorëve Islamik.

Prishtinë, 17 Nëntor 2016
Me organizim të Konfederatës Turke MEMUR-SEN prej datës 12-17 tetor 2016 në Stamboll, BSPK-ja morri pjesë në Simpoziumin Internacional të punëtorëve Botërorë Islamik. Në Simpozium ishin prezentë përfaqësues sindikal nga 55 shtete të Botës. Në këtë Simpozium BSPK-ja u përfaqësua nga Haxhi Arifi dhe Alush Sejdiu. Raportin rreth këtij simpoziumi mund ta gjeni në nyjën më poshtë.
Raporti
 

Seminari në Parlamentin Evropian.

Prishtinë, 12 Nëntor 2016
Me datën 9. Nëntor 2016 në Bruksel u zhvilluan punimet e seminarit me temën "Fokusimi në gjendjen socio-ekonomike në regjionin e Ballkanit përendimor". Ky seminar u organizua nga Grupi Parlamentar i Social-Demokratëve të Parlamentit evropian në bashkëpunim me ETUC. Pjesmarrës ishin përfaqësuesit e sindikatave nga këto vende, parlamentarët e lartëpërmendur si dhe përfaqësuesit e ETUC. Në pjesën e dytë të këtij seminari, pjesëmarrësit patën rastin të marrin pjesë në prezentimin e Komisionerit J. Hahn në komitetin e AFET-it. BSPK-ja në këtë seminar u përfaqësua nga kryetari Haxhi Arifi. Fjalimin e tij të plotë mund ta gjeni në nyjën më poshtë.
Fjalimi

 

Letër ngushëllimi për ITUC.

Prishtinë, 7 Nëntor 2016
Me pikëllim të thellë e pranuam lajmin për vdekjen e shokut dhe vëllaut tonë Grigor Gradev. Ishim të privilegjuar që patëm rastin ta njohim dhe të punojmë me të. Grigor ishte ekspert i lartë dhe përkrahës i lëvizjes sindikale por mbi të gjitha ishte një shok dhe njeri i mirë. Do të na mungojë në fushën profesionale por më shumë qëndirmi i tij si njeri dhe si shok. Në emër të BSPK-së, ju shprehim ngushëllimet më të përzemërta familjarëve, shokëve dhe miqëve.
Condolence letter

 


Punëtoria "Barazia gjinore në negocimin kolektiv".

Prishtinë, 18. Shkurt 2016
Nga data 18 Shkurt deri me datën 19 Shkurt 2016 në Prishtinë u zhvilluan punimet e puntorisë me temën: "Barazia gjinore në negocimin kolektiv.
Pjesëmarrëse ishin aktiviste të ndryshme nga Federatat sindikale në kuadër të BSPK-së.
Poashtu ne kete punëtori pjesmarrës ishin edhe Znj. Olga Nicolae përfaqësusese e zyrës së ITUC/PERC në Bruksel, Z. Grigor Gradev përfaqësues i ILO-s zyra në Budapest si dhe Znj. Lindita Boshtrakaj zyra e ILO-s ne Prishtinë. Ligjëruese për pjesmarrësit në ketë punëtori ishte Profesoresha Agnieszka Giniraru.
Foto nga punëtoria

 

Punëtoria "Garantimi i së ardhmës për sindikalistët e rinjë".

Ohër, 29. Janar 2016
Prej datës 29 Janar deri me datën 1 Shkurt 2016 në Ohër të Maqedonisë është mbajtur punëtoria me temën "Garantimi i së ardhmës për sindikalistët e rinjë". Rrjeti i të Rinjëve i BSPK-së u përfaqësua nga Znj. Arta Sejdiu dhe Znj. Violeta Alidema. Në këtë punëtori morrën pjesë sindikalistë të rinjë nga i gjithë regjioni
.


Asambleja e III-të e përgjithshme e PERC-ut.
Prishtinë, 16. Dhjetor 2015
Prej datës 14 deri me datën 16 dhjetor 2016 është mbajtur asambleja e III-të e përgjithshme e PERC-ut në Bruksel.
Moderatorë ishte Zt. Mihail Shmakov, presidenti i PERC-t,
Luca Visentini, Sekretar i pergjitheshem i PERC-t
Jaap Wienen, ZV. President i ITUC
- Agjenda e takimit ishte kjo:
- Miratimi i protokolit te asamblese se 2-te te PERC-ut.
- Raporti i aktivitetit te PERC-ut, Luca Visentini: Anton Leppik, sekretar ekzektuiv i PERC-ut
- Rregullimet statutore te PERC-ut, Komiteti i Grave te PERC-ut
- Miratimi i dokumentit programor te PERC-ut për periudhen 2015 - 2019, Luca Visentini, Erich Fogler zv President i PERC-ut
- Zgjedhjet e Presidencës se PERC-ut, Presidentit dhe zevendës presidentëve te PERC-ut
Në punimet e kësaj asambleje BSPK-ja u pëfaqësua nga Kryetari Zt. Haxhi Arifi.

Takim pune në Universitetin BKT
Prishtinë, 10. Dhjetor 2015

Me date 10 dhjetor 2015, BSPK ishte e ftuar në një takim pune në Universitetin BKT. Tema e diskutimit ishte fenomeni i migracionit
. Qëndrimet dhe opinionin e BSPK-së në lidhje me këtë fenomen shqetësues e gjeni në nyjën më poshtë. Ky shkrim është përgaditur nga nënkryetari i BSPK-së Zt. ALush Sejdiu.
Lexo qendrimin dhe opinionin e BSPK-së

Vizita në Sindikatat dhe Qeverinë e Malit të Zi.
Prishtinë, 06. Dhjetor 2015
Me date 6 dhjetor 2015, Kryetari i BSPK-se Haxhi Arifi dhe nën Kryetari Alush Sejdiu se bashku me Ministrin Arban Abrashi dhe keshilltaren e ministrit Znj. Edita Ramadani takuan bashkarisht Konfederaten sindikale dhe Ministren e punës ne Mal te Zi Znj. Milica Kovacevic. Tema e diskutimit ishte punesimi sezonal, marreveshja per njohjen e stazhit te punes si dhe skemat sociale, databazat dhe funksionimi i tyre.

Vizitë Pensionistëve dhe hapje të vendeve të reja të punës në Pejë
Pejë, 03. Dhjetor 2015
Me datën 3 Dhjetor, Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Zt. Arban Abrashi, Kryetari i komunës se Pejës Zt. Gazmend Muhaxheri dhe Kryetari i Bashkimit te Sindikatave te Pavarura Zt. Haxhi Arifi u takuan me Pensionistët e qytetit të Pejës ku me per se afërmi u informuan për partneritetin punëdhenes-punëmarres-qeveri. Pensionistët gjithashtu u informuan nga Ministri Abrashi për ngritjen e pensioneve për kontributdhënësit që do të filloj nga Janari 2016 ku kategoria më e ulet e pensionit do të jete 160 euro kurse ajo me e larta 240 euro.
Gjithashtu ne te njejten ditë u hapen edhe 150 vende te reja pune te dy bizneseve: atë të tekstilit  "ARTATEX" 120 vende dhe te zdrukthtarisë në prodhimin e dyerve dhe dritareve "LUMI" 30 vende të reja pune.

Workshop në bashkëpunim me ILO-në.
Prishtinë, 25. Nëntor 2015
Me date 24 dhe 25 Nentor 2015 BSPK ne bashkëpunim me Organizatën ndërkombëtare të punës ILO, mbajti punetori me kryetarët e degëve te BSPK-se. Prezente në punetori ishte edhe Lindita Boshtrakaj perfaqësuese e zyrës së ILO në Prishtinë, kurse ligjëruese për dy dite rradhazi ishte përfaqesuesja e zyres së ILO nga Budapesti Zn. Agnieshka Gumarom. Punimet e kesaj punetorie u zhvilluan gjithashtu edhe në grupe punuese per marrëveshjen kolektive në nivel nacional.

Kuvendi zgjedhor i Sindikatës së KEK-ut
Prishtinë, 19. Nëntor 2015
Me date 18 nentor 2015 në ambientet e Hotel Grandit në Prishtinë u mbajt kuvendi zgjedhor i sindikates se Re të KEK-ut. Në këtë Kuvend u zgjodhën organet udhëheqëse të kësaj Sindikate si dhe u zgjodh me vota unanime kryetari i ri z. Xhemajl Gashi.

 

 

Takimi me delegacionin e Federatës Sindikale të Elektrokosovës
Prishtinë, 13. Nëntor 2015
Me date 13.11.2015 BSPK priti në një takim delegacionin e Federates Sindikale te Elektrokosovës, Kryetarin dhe Kryesinë e porsazgjedhur në këtë Federate. Ne takim u njoftuan me për së afërmi me situaten momentale në këtë Federate dhe problemet e tyre aktuale me punedhënësin, sidomos brenge e tyre ishte mos implementimi i Marreveshjes Kolektive ne nivel nacional dhe çeshtje tjera. Gjithashtu BSPK e informoj Kryetarin dhe Kryesinë për punën, rezultatet e BSPK-se gjerë me tani. Te dy palet shprehen kënaqësine pë nje bashkëpunim edhe më të mirë në të ardhmën. BSPK u zotua se do të punojë që ato ato kërkesa të diskutohen në nivel më të lartë dhe do të angazhohet që ato të realizohen.


 

Konferenca Rajonale Tripalëshe e nivelit të lartë
Prishtinë, 09. Nëntor 2015
Prej datës 08 deri me datën 10 Nëntor 2015 në Sarajevë u mbajt Konferenca Rajonale Tripalëshe e nivelit të lartë me temën: “Situata aktuale dhe sfidat strategjike të politikave të taksimit, ekonomisë informale dhe korrupsionit në Ballkanin Perëndimor“

Në nyjet më poshtë mund të shikoni agjendën e kësaj konference si dhe fjalimin e kryetarit të BSPK-së që edhe ishte drejtues i kësaj konference në ditën e parë të punimeve.

Agjenda e Konferencës

Lexo Fjalimin

 

 

Manifestimi i 40 vjetorit të Konfederatës turke HAKISH
Prishtinë, 27. Tetor 2015
Prej datës 22 deri me datën 25 Tetor 2015 në Ankara të Turqisë u mbajt Kongresi i 3-të i Konfederatës Sindikale të Turqisë HAKISH. Në këtë kongres njëkohësisht u festua edhe përvetori i 40të i themelimit të HAKISH.

BSPK-ja në këtë kongres u përfaqësua nga kryetari Haxhi Arifi

 

 


Këshilli Paneuropian i PERC
Prishtinë, 26. Tetor 2015
Nga data 19 e deri me datën 21 tetor 2015 në Tbilisi të Gjerogjisë u zhvilluan punimet e Këshillit Paneuropian të PERC-ut. Në këtë takim njëkohësisht u mbajt edhe shkolla verore e 8të me rradhë.

Në punimet e këtij këshilli morrën pjesë kryetari i PERC z. Mihajl Shmakov, Zv. Sekretari i ITUC z. Jap Vienen, Sekretari i përgjithshëm i ETUC z. Luca Vinsentini, Këshilltari i ETUC z. Josef Niemens si dhe 45 kryetarët e Konfederatave anëtarë ndër të cilat edhe Kryetari i BSPK-së z. HAxhi Arifi.

Temat e punimeve në këtë këshill ishin "Orientimi i politikave dhe profilit operacional të PERC për përiudhën 2015-2019" si dhe shqyrtimi i propozimeve për kryetarin dhe zv.kryetarin e PERC që do të zgjedhen në muajin dhjetor të këtij viti.

 


Vizita studimore në Çeki.
Prishtinë, 25. Tetor 2015

BSPK-ja prej datës 13-18.10.2015, me financimin e (IKS-it Iniciativa Kosovovare për Stabilitet) zhvilloi një vizitë Studimore në Republikën e Ҫekisë. Delegacionin e BSPK-së e përbënin 10(dhjetë) Kryetar të Federatave, Udhëheqja dhe stafi i BSPK-ës.Vizita në Ҫeki ishte një rastë i mirë për shkëmbimin e përvojave por mbi të gjitha ishte një mundësi shumë e mirë për vurjen e kontakteve për bashkëpunim në të ardhmen mes sindikalistëve të Ҫekisë dhe të Kosovës.Ndihmesë të vaçant na ka ofruar, Ambasada e Republikës së Kosovës në Ҫeki, ku Ambasadorja znj.Ariana Zherka Hoxha na ka vënë në dispozicion gjatë tërë vizitës sonë stafin e Ambasadës, çka ka bërë që vizita jonë të jetë efektive dhe në nivel të lartë, për këtë i jemi shumë mirënjohës Zonjës Ambasadore dhe tërë stafit të Ambasadës sonë në Ҫeki.

Lexo raportin në tërësi

 

 

Tryeza e organizuar nga Banka Botërore
Prishtinë, 10. Tetor 2015

Përfaqesues të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës me datë 07.10.2015 morën pjesë në Tryezën e Organizuar nga Banka Botërore lidhur me Pushimin e Lehonisë dhe gjendjen në tregun e punës për grate në Kosovë.

Raportin e lidhur me pushimin e Lehonisë të punuar nga përfaqësuesit e Bankës Botërore nën udhëheqjen e Maria E. Davallos dhe Ana Maria Munoz, direkt nga Washingtoni, përmes ekranit e prezantoi Maria E Davelos. Sipas këtij Raporti përfshirja e grave në tregun e punës në Kosovë është shumë e ulët. Vetëm 12,5% e grave të moshës së punës janë të punësuara krahasuar me 41.3% e meshkujve. Sipas këtij Raporti një ndër faktorët relevant që ndikon në punësimin e femrës në një shkalllë aq të ulët është kohëzgjatja shumë e madhe e pushimit të lehonisë e paraparë me Ligjin e Punës së Kosovës. Pjesëmarrësit e këtij takimi,  e sidomos Bashkimi i Sindikatave të Pvarura të Kosovës, grate deputete, Qendra për studime të Barazisë Gjinore, përfaqësusit e Bankave në Kosovë e përfaqësuesit e Odës Ekonomike në Kosovë nuk u pajtuan me këtë raport dhe me atë se kohëzgjatja e pushimit të lehonisë është pengesë për punësimin e grave. Sipas pjesëmarrësve, në mos punësimin e grave në rradhë të parë është duke ndikuar zhvillimi teper i ulët Ekonomik, inspektoriati i punës, moszbatimi i ligjeve, mungesa e qerdheve për kujdesjen e fëmjëve, në përgjthësi mundesia e kushteve optimale për sigurinë dhe kujdesjen e fëmijës.

Sh.Rexhepi BSPK

 

Trajnim me ILO dhe BSPK
Prishtinë, 23. Shtator 2015

Me datë 23 shkurt 2015, BSPK-mori pjesë në trajnimin e Organizuar nga ILO që u zhvillua në Prishtinë.Temat e këtij trajnimi ishtin: Trajnimi mbi lidershipin, planifikimin, menagjimin, avokimin, negociatat dhe ofrimin e shërbimeve. Qëllimi i këtij trajnimi kishte ndër të tjera edhe: Avansimin e BSPK-ës, Përmirsimi e gjendjes, ngritjen e kapaciteteve sindikale, inkorporimin në legjislacion të standardeve të ILO-s.

Në këtë trajnim morrën pjesë dhe u trajnuan kryetarët e federatave Sindikale të BSPK-ës. Trajnues për temat e cekura më lartë ishte Ovidio Jurca, Specialist i lartë për aktivitete me punëtorë.

 

Punëtoria e përfaqësuesve të Qeverisë dhe organizatave të pünëdhënësve dhe punëmarrësve
Tiranë, 15. Qërshor 2015

Përfaqësues të Qeverisë së Republikës së Kosovës, Organizatave të Punëdhënësve(OEK dhe AKB) dhe Punëmarrësve(BSPK), organizuar nga Ministria e Punës dhe Mirëqenjës Sociale, të mbështetur nga Iniciativa Kosovare për Stabilitet(IKS), në kuadër të projektit”Mbështetje për Ministrinë e Punës dhe Mirëqenjës Sociale në rishikimin dhe amandamentimin e legjislacionit lidhur me punën dhe dialogun social”, të financuar nga ambasada britaneze, lidhur me Projektligjin për plotësim, ndryshimin e Ligjit Nr.04/L-008, për KES-in,si dhe takimin e radhës së KES-it, në Tiranë prej datës 15-17 Shtator u mbajt punëtori dhe takimi i radhës së KES-it.

Në punëtori dhe në takimin e KES-it nga BSPK-ja morrën pjesë:Haxhi Arifi, Alush Sejdiu , Asllan Rusinovci, Fehmi Pajaziti dhe Shukrije Rexhepi.Tema për punëtorinë ishte: Shqyrtimi i propozimeve nga ana e palëve të ineresit për plotësim-ndryshimin e Ligjit mbi KES-in.Pas një debati të gjërë nga të gjitha palët pjesëmarrës në punëtori, u inkorporuan plotësim-ndryshimet në ligjin mbi KES-in,MPMS-le do të sjell draftligjin me plotësim-ndryshimet, ku pastaj do të debatohet mes partnerëve social dhe do të dal verzioni përfundimtar i Ligjit mbi KES-in, me plotësim-ndryshime.Në ditën e dytë, u mbajt takimi i rregullt i KES-it, ku tem bosht ishte Implementimi i Ligjit të Punës dhe adresimi i informalitetit.

 

Delegacioni i KES-it në Konferencën vjetore të ILO-së
Prishtinë, 10. Qërshor 2015

Një delegacion i përbërë nga anëtarët e Këshillit Ekonomiko Social (KES), morën pjesë në punimet e Konferencës vjetore të 104-të të ILO-së. Kjo konferencë u zhvillua nga data 6 deri me datën 9 Qërshor në Gjenevë të Zvicrës. BSPK-ja në këtë Konferencë u përfaqësua nga Kryetari Haxhi Arifi.

 

FSPE në Kongresin e III-të Botëror të Sindikatave Elektrike
Prishtinë, 09. Qërshor 2015

Fedarata e Sindikatave te Pavarura Elektrokosova - FSPE,  është anëtare e rrjetit te Sindikatave Elektrike Botërore "Fuqia Globale Sindikale". Me datën 18 - 19 Maj 2015, është mbajtur Kongresi i tretë Botëror  në Sidnej të Australisë ku kanë qenë të ftuara të gjitha Sindikatet anëtare,  në mesin e të cilave edhe BSPK-ja ku ne emer te sajë mori pjesë FSPE nga Kosova. Në Kongres nga FSPE kemi marrur pjesë dy përfaqësues : Fehmi Pajaziti dhe Hajriz Shabani.

Lexo raportin në tërësi


Lexo intervistën në tërësi

 

Thellohet bashkëpunimi me Sindikatat e Shqiperis dhe Turqisë
Prishtinë, 28. Maj 2015

Në saje të bashkëpunimit të mirë mes BSPK-së dhe BSPSH-së, pas bisedimeve që u zhvilluan me Sindikatën më të madhe në Turqi HAK-iş, u dakordua që të thellohet bashkëpunimi ndërsindikal mes këtyre vendeve, rol të madh në këtë iniciativë pati BSPSH-ja.
Pas hartimit të programit dhe caktimit të delegacioneve nga BSPSH-ja dhe BSPK-ja, HAK-iş mori përsipër organizimin e vizitës të këtyre delegacioneve në Turqi.

Lexo raportin në tërësi

 

Urime Festa e 1. Majit
Prishtinë, 30. Prill 2015

BSPK-ja ju uron 1. Majin të gjithë punëtorëve në Kosovë. Duke punuar pa ndalë drejt mbrojtjes dhe avansimit të të drejtave të punëtorëve në Kosovë, BSPK-ja shpreson të krijohen kushte për hapjen e vendeve të punës si dhe respektimin dhe zbatimit të marrëveshjeve mes BSPK-së dhe qeverisë së Kosovës. Këto marrëveshje i gjeni të spjeguara shkurtimisht me klikimin në fotografinë në anën e majtë. Urime 1. Maji, dita e punëtorëve.

 

 

Vizita studimore e KES-it në Holandë
Prishtinë, 30. Prill 2015

Organizuar nga Kompania Përkrahje Partnerëve Social(IKS), prej datës 27-30 Prill 2015 u zhvillua një vizitë Studimore e Këshillit Ekonomiko-Social të Kosovës në Holandë, kërkesë kjo e kahmotshme e KES-it.

Lexo raportin në tërësi

 

BSPSH viziton BSPK-në
Prishtinë, 17. Mars 2015

Takimi ne mes te BSPK-se dhe BSPSH-se ne Prishtine  me date 17 Mars 2015: Kryetari i BSPSH-se Zt. Gezim Kalaja se bashku me bashkepunetore vizitoje BSPK-ne ku u prit nga Kryetari dhe udheheqja e BSPK-se. U diskutua rreth marrëveshjes të një projekti të mundshëm të Konfederates turke HAKIS i cili do të filloj në muajin Maj 2015 në Ankara, ku të tri Konfederatat do të marrin pjesë me nga 15 anëtar.

 

Komiteti i 9-të ekzekutiv i PERC
Prishtinë, 11. Mars 2015

Me datën 8-10 Mars 2015 në Bruksel u zhvilluan punimet e Komitetit të 9-të ekzekutiv të PERC. Tema e kësaj rradhe ishte "Programi i aktiviteteve Mars 2015 - 2016". Pjesëmarres në këtë takim ishin perfaqesues nga 61 shtete te botes. Kosova në këtë takim u përfaqësua me delegacionin e BSPK-së nga kryetari i BSPK-së Haxhi Arifi.

 

 

KES - Këshilli Ekonomiko Social

Prishtinë, 28. Shkurt 2015

Me 27 dhe 28 Shkurt ne Durrës u mbajt punëtoria për planifikimin afatmesëm dhe afatgjatë i strategjisë së KES-it. U raportua nga perfaqësues të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale për punën e Komisionit trepalesh mbi marrëveshjen e përgjithshme kolektive, gjithashtu pati edhe punë në grupe me temën e lartëpërmendur.

 

 

Komunikatë për Medie

Prishtinë, 28. Shkurt 2015

Në Prishtinë dje u mbajtën punimet e tryezës nacionale për "Ekonomi Joformale, Sistem të Taksave dhe Korrupsion" në Republikën e Kosovës. BSPK-ja ndodhet në vitin e tretë dhe përfundimtar të implementimit të projektit mbi "Sistemin e taksave, Ekonominë Joformale dhe Korrupsionin", projekt ky i shtrirë në disa shtete të Ballkanit Përendimor. Ky projekt është financuar nga Qeveria Norvegjeze dhe është i vetmi projekt i cili ka përkrahë sindikatat nga shtetet e ballkanit përendimor në fushat e përmendura më lartë.
Më poshtë mund të shikoni reportazhin e RTV 21 rreth kësaj tryeze.

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Takimi me Sindikatat e Minatorëve
Prishtinë, Shkurt 2015

Takim me tri Sindikatat dhe Kryetarët e sindikatave të minatorëve në minierat Stanterg Nezir Behrami, Goleshit dhe Artanes. Bashkarisht u dakorduam qe brenda muajit Maj 2015 ose në javën e parë të muajit Qërshor të mbahet nje Kongres i perbashket i Minatoreve ku BSPK-ja dhe BSPSH-ja do te ndihmojne ne mbajtjen e ketij Kongresi me qellim unifikimin e te gjithe Minatoreve te Kosoves.

 

Kongresi i 4-të i Konfederatës së Sindikatave të Administratës së Turqisë
Prishtinë, 20. Shkurt 2015

Me datën 19 Shkurt 2015 u mbajtën punimet e Kongresit të katërt te Konfederatës së Sindikatave të Administratës së Turqisë BEN-BIR-SEN. Kosova në këtë takim u përfaqësua me delegacionin e BSPK-së nga kryetari i BSPK-së Haxhi Arifi dhe Dafina Mehaj. Pos ceremonise se kongresit ky kryetari i BSPK-se pati nje fjalim rasti dhe u takua me kryetarin e kësaj Konfederate dhe kryetarët e disa federatave me të cilët u diskutua për bashkëpunim të një rrjeti global të përbashkët të këtyre sindikatave. 

 

 

ITUC/PERC Parapërgaditja për mbledhjen e ILO-s
Prishtinë, 16. Shkurt 2015

Me datën 16 dhe 17 Shkurt 2015 në Sofie/ Bullgari - nën patronatin e ITUC/PERC u zhvilluan punimet e takimit në nivelin regjional për parapërgaditjen e mbledhjes së ILO-s. Tema e këtij takimi ishte: Tranzicioni nga Ekonomia Jo-Formale. Kosova në këtë takim u përfaqësua nga Kryetari i BSPK-së Haxhi Arifi. Ndërsa me datën 18 Shkurt u festua 25 vjetori i themelimit të konfederates bullgare CITUB.

 

 

Komunikatë për Medie

Prishtinë, 22. Janar 2015

Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës, ka marrë përkrahje edhe nga Ministri i Infrastrukturës, Lutfi Zharku, për të drejtat e punëtorëve.Haxhi Arifi, kryetar i BSPK-së, i ka thënë ministrit të Infrastrukturës Lutfi Zharkut, se BSPK planifikon që të bëhet një marrëveshje sektoriale në përputhjen me marrëveshjen kolektive me të cilën do të mbrohen të drejtat e punëtorëve të sektorit të telekomunikimit dhe infrastrukturës.
Në takim ministri Zharku dhe mysafirët e tij zhvilluan një bisedë lidhur me çështjet që janë në interes të të dy palëve. Haxhi Arifi e informoi ministrin Zharku lidhur me aktivitetet e BSPK-së. Arifi tha se BSPK planifikon që të bëhet një marrëveshje sektoriale në përputhjen me marrëveshjen kolektive me të cilën do të mbrohen të drejtat e punëtorëve të sektorit të telekomunikimit dhe infrastrukturës.

Ministri Zharku tha se Ministria e Infrastrukturës do t’i përkrahë aktivitetet e BSPK-së, veçmas ato në fushën e infrastrukturës, hekurudhave.

 

Komunikatë për Medie

Prishtinë, 14. Janar 2015

Në vijim do të paraqesim disa nga aktivitetet tona, të cilat kanë qenë të ngjeshura pas konstituimit të institucioneve të Republikës së Kosovë.
Gjatë kësaj periudhe janë zhvilluar takime të shumta me udhëheqësit e institucioneve. Qëllimi i takimeve ka qenë njohja me udhëheqësit e rinjë të institucioneve, ku ne shpalosëm rolin e BSPK-së në proceset e shoqërisë Kosovare, aktivitete saj dhe nevojën për bashkëpunim.
Lexo komunikatën në tërësi

 

Ministri Abrashi takoi kryetarin e BSPK-së
Prishtinë, 13. Janar 2015

Në ambientet e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale u zhvillua një takim njoftues në mes të ministrit të kësaj ministrie, z. Arban Abrashit, kryetarit të BSPK-së, z.  Haxhi Arifi dhe nënkryetarit të BSPK-së z. Alush Sejdiu.
Kryetari i BSPK-së, z. Haxhi Arifi uroi ministrin Abrashi për emërimin e tij, duke theksuar se edhe më tutje do të vazhdojnë të kënë bashkëpunim me Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale. Ndërsa, ministri Abrashi falenderoi të pranishmit për vizitën dhe u zotua se menjëherë do të fillojë të punojë për të ndihmuar në krijimin e vendeve të punës dhe në zhvillimin e programeve aftësuese të punësimit.

 

Ministri i Bujqësisë Memli Krasniqi priti kreun e BSPK-së

Prishtinë, 9. Janar 2015

Ministri i Bujqësisë Memli Krasniqi priti kreun e BSPK-së Haxhi Arifi. Gjatë këtij takimi u tha se të gjithë mekanizmat sindikal në bujqësi që janë edhe të përfaqësuar nga Bashkimi i Sindikatave të Kosovës, do të jenë partner të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural në realizimin e programit të kësaj ministrie për bujqësi. Kështu është shprehur ministri i Bujqësisë, Memli Krasniqi, gjatë një takimi me kreun e BSPK-së, Haxhi Arifin, të cilit i premtoi bashkëpunim në mënyrë që shoqatat sindikale të bujqve do të jenë gjithmonë nga partnerët kryesorë.

“Për ne është me rëndësi që në çdo proces të punojmë bashkë në mënyrë që edhe rezultatet do të jenë më të mira”, tha ministri Krasniqi. Ai i njoftoi drejtuesit e BSPK-së me planin për këtë vit, duke theksuar se me mbështetjen e MBPZhR-së për bujqësinë do të krijohen më shumë mundësi të zhvillimit ekonomik dhe punësimit.

Kryetari i BSPK-së, Haxhi Arifi i uroi ministrit Krasniqi për detyrën dhe suksese në realizimin e programit. Arifi premtoi bashkëpunim në çdo hap në mënyrë që të ketë sa më shumë rezultate.Arkiva 2014/2013

 

 

BSPK

  • BSPK-ja është Konfederata Sindikale e vetme në Kosovë e antarësuar në Konfederaten e Sindikatave të lira Botërore ITUC me seli në Bruksel si dhe vëzhguese në Konfederatën sindikale Europiane ETUC me seli në Bruksel.
    Kliko në nyjet më poshtë për të vizituar web-faqet e këtyre organizatave.


Kyqja në E-Mail për stafin e BSPK-së.

fgbutton